Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61057
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorNguyễn Phú Khánhen_US
dc.date.accessioned2021-03-18T02:00:23Z-
dc.date.available2021-03-18T02:00:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010357-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032451~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61057-
dc.description.abstractNhững nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách cổ tức (CSCT) đối đến sự biến động giá cổ phiếu (BĐGCP) thường có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư cổ phiếu và nhà quản trị doanh nghiệp (DN). Nghiên cứu này nhằm xác định tác động của CSCT đến sự BĐGCP của DN, bên cạnh xem xét ảnh hưởng của các yếu tố khác trong DN bao gồm biến động trong thu nhập, quy mô DN, đòn bẩy nợ và tốc độ tăng trưởng bằng cách phân tích dữ liệu thu thập từ 209 DN niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến năm 2019 (với 1045 quan sát). Ứng dụng mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) cho dữ liệu bảng, kết hợp cùng phương pháp hồi quy sai số chuẩn mạnh, kết quả phân tích cho thấy, CSCT có tác động cùng chiều nhất định đến BĐGCP. Qua đó, đưa ra gợi ý về CSCT và phân phối lợi nhuận cho các nhà quản trị DN, ngoài ra, cũng giúp những cổ đông có cái nhìn khái quát tác động của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu, từ đó có quyết định đầu tư phù hợp trên thị trường tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếuen_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectCổ tứcen_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectStock pricesen_US
dc.subjectDividendsen_US
dc.titleTác động của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên Hoseen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Research) = Tài chính (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.