Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61069
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Giảngen_US
dc.date.accessioned2021-03-18T03:06:46Z-
dc.date.available2021-03-18T03:06:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010016-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032386~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61069-
dc.description.abstractNgân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (Vietinbank Vĩnh Long) có số lượng khách hàng cá nhân khá lớn (chiếm trên 70% lượng giao dịch) với doanh số ổn định, nhưng nhìn chung những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với quy mô phát triển mà ngân hàng đề ra. Hoạt động cho vay đối với KHCN vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn và hạn chế. Chính vì vậy, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long” nhằm đề ra các giải pháp giúp ngân hàng phát triển dịch vụ cho vay đối với nhóm khoa học công nghệ (KHCN), là một thị trường tiềm năng, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng trong thời gian tới. Đề tài nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp, tổng hợp dữ liệu bằng phần mềm SPSS và phương pháp so sánh, thống kê mô tả với nội dung phân tích gồm 5 chương. Tác giả đã trình bày các nội dung quan trọng về đề tài nghiên cứu, làm cơ sở cho chương 2 đề cập đến Vietinbank Vĩnh Long và vấn đề đang gặp phải trong hoạt động phát triển dịch vụ cho vay đối với KHCN. Trình bày thực trạng phát triển dịch vụ cho vay KHCN của Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2019, tình hình qui mô dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank Vĩnh Long chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nhưng vẫn tăng trưởng dư nợ vượt kế hoạch được giao. Hoạt động tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay đối với khách hàng trên địa bàn. Từ đó tăng được doanh số cho vay và thu hồi nợ cho ngân hàng. Hiệu quả tín dụng cũng được nâng cao, cụ thể nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ. Tác giả đã xây dựng nền tảng cơ sở lý thuyết về khái niệm, đặc điểm của dịch vụ cho vay đối với KHCN, đồng thời nêu rõ quan điểm phát triển cho vay đối với KHCN tại các ngân hàng thương mại nói chung và Vietinbank Vĩnh Long nói riêng. Để phát triển dịch vụ tín dụng này cần phải dựa trên việc đánh giá các chỉ tiêu có liên quan và các yếu tố chủ quan lẫn khách quan ảnh hưởng đến kết. quả hoạt động cho vay đối với KHCN tại ngân hàng trong thời gian qua, đồng thời nắm rõ quy trình chi tiết hoạt động cho vay. Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp cùng phân tích, so sánh để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Tác giả trình bày kết quả khảo sát 157 khách hàng, đã rút ra được các mặt đạt được và hạn chế của việc phát triển dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank chi nhánh Vĩnh Long thời gian qua. Đây là cơ sở để tác giả xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ này trong chương 5. Căn cứ trên các phân tích từ thực trạng, định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cho vay đối với KHCN trong tương lai. Đồng thời đề tài cũng có những hạn chế cần khắc phục để các nghiên cứu sau có thể làm tốt hơn. Những giải pháp cơ bản sẽ góp phần giúp Vietinbank Vĩnh Long phát triển dịch vụ và canh tranh tốt hơn với các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn Vĩnh Long. Nghiên cứu có giá trị thực tiễn và khoa học, góp phần giúp Vietinbank Vĩnh Long đầu tư tập trung nguồn lực phát triển đối tượng khách hàng cá nhân, mở rộng thị trường bán lẻ của ngân hàng trong tương lai.en_US
dc.format.medium102 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectKhoản vay ngân hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank loansen_US
dc.titlePhát triển dịch vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Longen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.