Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61083
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thị Thanhen_US
dc.contributor.authorĐặng Đức Huânen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T09:46:21Z-
dc.date.available2021-03-26T09:46:21Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010217-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032365~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61083-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề thẩm mỹ tại các trung tâm thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM định vị mức độ ảnh hưởng đến quyết định học nghề thẩm mỹ nhằm đặt cơ sở khoa học cho việc gia tăng khả năng chọn nghề thẩm mỹ. Quá trình nghiên cứu đã diễn ra qua giai đoạn nghiên cứu định tính và giai đoạn nghiên cứu định lượng, thông qua khảo sát 219 đối tượng học nghề được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất, tiếp cận thuận tiện. Đối tượng tham gia khảo sát là những đối tượng học nghề thẩm mỹ tại các trung tâm dạy nghề thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề thẩm mỹ gồm 07 thành phần theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: (1) Cơ hội việc làm trong tương lai (β = 0,444); (2) Nhóm tham khảo (β = 0,272); (3) Sự đa dạng và hấp dẫn nghề đào tạo (β = 0,254); (4) Phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân (β = 0,243); (5) Định hướng cá nhân (β = 0,175), (6) Danh tiếng trường đào tạo (β = 0,152); (7) Lợi ích về học tập (β = 0,093). Xác định được tầm quan trọng và giá trị thực trạng của các thành phần tác động đến quyết định học nghề thẩm mỹ tạo cơ sở khoa học cho việc gia tăng quyết định học nghề thẩm mỹ thông qua nâng cao các nhân tố NTK; CHVL; PHST; DHCN; DDHD; UTTH; LIHT. Về tác động của nhân tố đặc điểm cá nhân của học sinh, trong bài nghiên cứu này tác giả đã xem xét sự tác động của biến có giới tính, thu nhập của phụ huynh…. Kết quả phân tích cho thấy, không có sự khác biệt về quyết định học nghề thẩm mỹ giữa các nhóm khảo sát có giới tính, nghề nghiệp của cha mẹ nhưng có sự khác biệt về quyết định học nghề thẩm mỹ giữa các nhóm khảo sát có thu nhập của phụ huynh, số anh (chị) em trong gia đình khi phân tích ANOVA.en_US
dc.format.medium110 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHọc nghềen_US
dc.subjectApprencticesen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định học nghề thẩm mỹ tại các trung tâm thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.