Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thái Trí Dũngen_US
dc.contributor.authorVõ Công Hiềnen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T11:50:41Z-
dc.date.available2021-03-26T11:50:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010405-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032405~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61095-
dc.description.abstractHệ thống ERP ngày càng được nhiều Doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu và triển khai như một bước cải tiến chiến lược cho hoạt động quản lý, Công ty Cổ phần Quốc tế Gia cũng đã kịp thời nắm bắt xu hướng. ERP là một mô hình quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất thông qua các nguyên tắc quản trị toàn diện nguồn lực, nâng cao chất lượng và làm việc khoa học. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra để triển khai ERP thành công không phải việc dễ dàng. Trên cơ sở kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng cùng với việc xem xét các định hướng, chiến lược phát triển của công ty, Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng sự thành công, giảm thiểu các rủi ro trong việc triển khai ERP tại Công ty Cổ phần Quốc tế gia. Theo đó, Công ty Cổ phần Quốc tế gia cần dự trù đầy đủ ngân sách cho dự án, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý dự án và nhất là sự hỗ trợ và quyết tâm của Ban lãnh đạo. Các đề xuất mà tác giả đưa ra được tham khảo từ những đơn vị đã triển khai ERP thành công nên sẽ là những ý tưởng hữu ích cho ban lãnh đạo công ty ứng dụng để khắc phục các khó khăn đang tồn tại, nhằm đạt được mục tiêu triển khai ERP thành công trong năm 2020.en_US
dc.format.medium75 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHoạch định nguồn lực doanh nghiệpen_US
dc.subjectEnterprise resource planningen_US
dc.titleGiải pháp gia tăng các yếu tố cần thiết để triển khai ERP thành Công tại Công ty Cổ phần Quốc tế Giaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.