Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Kim Dungen_US
dc.contributor.authorNguyễn Dương Linhen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T12:31:10Z-
dc.date.available2021-04-09T12:31:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010352-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032745~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61111-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện với mục đích nhằm kiểm định vai trò trung gian của hình ảnh (HA) trường đại học đối với mối quan hệ giữa sự hài lòng (SHL) và lòng trung thành (LTT) của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập (ĐH.NCL) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tác giả đã kế thừa cơ sở lý thuyết, kết quả nghiên cứu của Ali và Ahmed (2018), Muhammad và cộng sự (2018), Alhelalat (2015) và đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 8 khái niệm: Chất lượng học thuật (CLHT), khía cạnh phi học thuật (PHT), Chất lượng hành chính giáo vụ (HCGV), vị trí trường đại học (VT), cơ sở vật chất (CSVC), sự hài lòng của sinh viên, hình ảnh trường đại học và lòng trung thành của sinh viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Các thang đo được đánh giá độ tin cậy thông qua đánh giá hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) bằng phần mềm thống kê SPSS 23.0 và AMOS 20.0. Kết quả cho thấy tác động đáng kể của sự hài lòng của sinh viên và hình ảnh trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên với hệ số tác động lần lượt là 0,559 và 0,176. Đồng thời, khẳng định vai trò trung gian của hình ảnh trường đại học trong mối quan hệ giữa sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên, điều này đã góp phần cũng cố thêm kết quả nghiên cứu của Mesta (2019). Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa với các trường ĐH.NCL tại TP. Hồ Chí Minh trong việc gia tăng lòng trung thành của sinh viên, giúp các trường ngày càng nâng cao giá trị hình ảnh và sự gắn kết của sinh viên trong tương lai. Đồng thời, đây cũng là một kênh tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo có thêm cơ sở để thực hiện với quy mô nghiên cứu lớn hơn và mở rộng đối tượng khảo sát ra các trường đại học trên cả nước.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrường đại họcen_US
dc.subjectThương hiệuen_US
dc.subjectUniversitiesen_US
dc.subjectBranden_US
dc.titleMối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ giáo dục, sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên - vai trò trung gian của hình ảnh trường đại họcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.