Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Hồng Vânen_US
dc.contributor.authorĐặng Tố Uyênen_US
dc.date.accessioned2021-04-09T12:35:28Z-
dc.date.available2021-04-09T12:35:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010532-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032468~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61113-
dc.description.abstractHệ thống thông tin kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin. Nhiều quyết định được dựa trên thông tin thu được từ hệ thống thông tin kế toán và chúng được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định phân bổ nguồn vốn sao cho hiệu quả, hợp lý đem lại lợi ích hài hòa lớn nhất cho các đối tượng sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài đơn vị, đặc biệt là thông tin kế toán sử dụng cho lập và trình bày báo cáo tài chính - kênh chuyển thông tin hiệu quả cho những người bên ngoài cũng như bên trong tổ chức một cách đáng tin cậy và kịp thời. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh là những đơn vị còn hạn chế về nguồn lực kể cả nhân lực và vật lực, đã ít chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán, điều này ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin kế toán hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết quả nghiên cứu xác định có 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh và được sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần là văn hóa tổ chức, người quản lý tham gia thực hiện hệ thống thông tin kế toán, chất lượng dữ liệu, trình độ nhân viên kế toán, sự hỗ trợ của chuyên gia bên ngoài, kiểm soát nội bộ. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất các kiến nghị liên quan đến từng nhân tố nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, nghiên cứu cũng trình bày những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện hơn nữa mảng nghiên cứu về chất lượng hệ thống thông tin kế toán nói chung và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán nói riêng.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectHệ thống thông tin quản lýen_US
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectManagement information systemsen_US
dc.subjectAccounting information systemsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Quận 3 - TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.