Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61133
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Huỳnh Thanh Nghịen_US
dc.contributor.authorPhạm Quang Thuầnen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T02:16:16Z-
dc.date.available2021-04-12T02:16:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010801-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032873~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61133-
dc.description.abstractThực tiễn nghiên cứu pháp luật về đăng ký doanh nghiệp tại Bình Thuận, với mục tiêu nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Thông qua phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, diễn dịch và so sánh cùng với các phương pháp thống kê, khảo sát… Tác giả làm sáng tỏ những ưu điểm và những nhược điểm, hạn chế, nguyên nhân, vướng mắc, tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Bình Thuận. Kết quả luận văn đã đề cập đến một số đề xuất những ý tưởng và một số giải pháp hoàn thiện, cơ chế áp dụng pháp luật của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; tiếp thu và ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật; thích nghi yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; kiện toàn, hoàn thiện bộ máy quản lý; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của các doanh nghiệp; đảm bảo quyền tự do kinh doanh; đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng; hoàn thiện về cơ chế nhân sự; đổi mới cơ chế cung ứng dịch vụ trong đăng ký doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý; phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp có giá trị pháp lý về đăng ký doanh nghiệp; những biện pháp để đẩy mạnh hình thức đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, hiện nay và trong thời gian đến; nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và một số giải pháp khác. Từ đó có giá trị giúp cho Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh có những cải cách đổi mới về hoạt động cấp phép và quản lý đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận, góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh thật hấp dẫn và thật sự phải vì doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư khi gia nhập thị trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và tính nghiêm minh của pháp luật trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDoanh nghiệp kinh doanh mớien_US
dc.subjectLuậten_US
dc.subjectNew business enterprisesen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titlePháp luật về đăng ký doanh nghiệp qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bình Thuậnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.