Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Minh Hảien_US
dc.contributor.authorĐặng Đăng Thụcen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T02:56:42Z-
dc.date.available2021-04-12T02:56:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010523-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032503~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61140-
dc.description.abstractGiới thiệu quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp (QTRRTN) cũng như phân tích thực trạng QTRRTN theo quy trình đó tại hệ thống VietinBank nhằm phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình.. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất một số giải pháp giúp quy trình QTRRTN tại VietinBank Phú Yên thực hiện thuận lợi hơn. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động QTRRTN tại VietinBank Phú Yên. Khách thể nghiên cứu: cán bộ, lãnh đạo tại VietinBank Phú Yên. Phạm vi nghiên cứu bao gồm phạm vi không gian và thời gian. Phạm vi không gian: đề tài được thực hiện tại VietinBank Phú Yên. Phạm vi thời gian: các số liệu RRTN phát hiện từ năm 2014 đến 2016. Phương pháp mô tả: mô tả thực trạng hoạt động QTRRTN tại Vietinbank Phú Yên. Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích số liệu liên quan đến lỗi thuộc RRTN được phát hiện trong các năm 2014, 2015, 2016. Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thu thập dữ liệu sơ cấp: khảo sát 105 cán bộ tại nhiều phòng ban, chức vụ để lấy ý kiến đối với các phương pháp mà tác giả đề xuất. Thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập từ báo cáo của Vietinbank Phú Yên, các bài báo, các đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước, tài liệu điện tử và các tài liệu khác có liên quan đến đề tài. Phương pháp tổng hợp: từ các kết quả đã được phân tích thực hiện tổng hợp và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả cho hoạt động QTRRTN tại VietinBank Phú Yên.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectQuản trị ngân hàngen_US
dc.subjectQuản trị rủi roen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank managementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.titleNâng cao hiệu quả cho hoạt động quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.