Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61141
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Lamen_US
dc.contributor.authorDiệp Phú Vĩnhen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T02:58:43Z-
dc.date.available2021-04-12T02:58:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010641-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032664~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61141-
dc.description.abstractTừ thực tiễn quản trị nguồn nhân lực của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho thấy chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức ở huyện Phú Quốc vẫn còn tình trạng trách nhiệm thực thi công vụ không cao của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại tình trạng áp đặt, mệnh lệnh, kỷ cương, kỷ luật công vụ chưa cao. Đáng chú ý là tác phong làm việc, sự yếu kém về năng lực, kinh nghiệm trong quản lý của một vài người lãnh đạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn yếu,... là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc của cá nhân và của tổ chức. Ngoài ra, môi trường làm việc không có tính cạnh tranh, thiếu minh bạch, môi trường tổ chức dân chủ chưa tốt và thiếu sự công bằng cũng là yếu tố làm mai một ý chí phấn đấu của cán bộ, công chức. Đánh giá xác đúng thực tiễn các nhân tố trong quản trị nguồn nhân lực tác động hiệu quả đến việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức, đề xuất các khuyến nghị để việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức tốt hơn, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu năng động, sáng tạo, đổi mới trong cách nghỉ, cách làm. Vì vậy, đề tài “Các yếu tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực nâng cao việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” được tác giả chọn để làm mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện theo 02 phương pháp. Nghiên cứu định tính để hiệu chỉnh các thang đo và nghiên cứu định lượng để thu thập, phân tích dữ liệu, kiểm định mô hình và đo lường tác động của các nhân tố trong quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu có 03 nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm có: Phân tích công việc, Chính sách lương thưởng; Phong cách lãnh đạo. Đề tài đã đưa ra các khuyến nghị, giải pháp về Phân tích công việc, Chính sách lương thưởng; Phong cách lãnh đạo trong quá trình thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc cần hoàn thiện trong thời gian tới đối với công tác quản trị nguồn nhân lực trong khu vực nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.en_US
dc.format.medium104 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectTiêu chuẩn thực hiện công việcen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectPerformance Standardsen_US
dc.titleCác yếu tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực nâng cao việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive of Master Public Management (EMPM) = Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.