Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61148
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Huỳnh Thanh Nghịen_US
dc.contributor.authorHồ Văn Chungen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T03:23:26Z-
dc.date.available2021-04-12T03:23:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010062-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032753~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61148-
dc.description.abstractXuất phát từ vai trò quan trọng của đô thị và quy hoạch đô thị hiện nay, đòi hỏi pháp luật về quy hoạch đô thị phải được thực thi một cách nghiêm túc, hiệu quả, nên tác giả chọn đề tài “Thực trạng thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm phân tích một số nội dung của Luật Quy hoạch đô thị và thực trạng thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tìm ra những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Đề tài kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị tại tỉnh Cà Mau, cụ thể là: khảo sát thu thập số liệu, thống kê; tổng hợp lý thuyết; phân tích; đối chiếu so sánh. Qua nghiên cứu cho thấy, ngoài kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, tồn tại về phát triển đô thị và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau; những bất cập của pháp luật và thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị, từ đó đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, việc thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị và hoạt động quản lý nhà nước về đô thị ở tỉnh. Thông qua việc nghiên cứu này, với mong muốn giúp cho việc thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị của chính quyền tỉnh Cà Mau được tốt hơn, để công tác quản lý, phát triển đô thị có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và cả nước.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLuật quy hoạch và tái phát triển thành phốen_US
dc.subjectLuật Quy hoạch đô thịen_US
dc.subjectCity planning and redevelopment lawen_US
dc.titleThực trạng thực thi pháp luật về quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.