Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61150
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Kim Quyếnen_US
dc.contributor.authorBùi Mạnh Đạien_US
dc.date.accessioned2021-04-12T04:29:44Z-
dc.date.available2021-04-12T04:29:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010665-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032752~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61150-
dc.description.abstractPhương thức lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn đã được các quốc gia áp dụng mang lại hiệu quả trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính công, hạn chế được những yếu kém của phương thức lập ngân sách truyền thống. Để áp dụng MTEF có hiệu quả đòi hỏi phải đảm bảo những điều kiện cơ bản và phù hợp đặc điểm thể chế của từng quốc gia/địa phương. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu áp dụng MTEF ở những phạm vi và cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên đến nay chưa có đề tài nghiên cứu về MTEF tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do đó tác giả lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng áp dụng MTEF, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến MTEF, từ đó đề xuất khuyến nghị giải pháp áp dụng MTEF có hiệu quả tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để đạt được mục tiêu của đề tài, tác giả tiến hành hệ thống lý thuyết về MTEF. Đề tài sử dụng phương pháp định tính để xây dựng câu hỏi khảo sát kết hợp phương pháp thống kê mô tả, phân tích, so sánh số liệu thứ cấp thu thập được với khung lý thuyết để đánh giá thực trạng áp dụng MTEF, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến MTEF, từ đó đề xuất khuyến nghị một số giải pháp để áp dụng MTEF mang lại hiệu quả tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để áp dụng MTEF có hiệu quả cần phải hoàn thiện các yếu tố về môi trường pháp lý, hành chính, tài chính công, hệ thống thông tin quản lý và tư duy quản lý điều hành. Đề tài có ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo địa phương, các đơn vị hoạch định chính sách, các đơn vị có liên quan trong quy trình MTEF. Giúp cho các nhà lãnh đạo có tầm nhìn trung hạn về nguồn lực của địa phương để dự báo, phân bổ và sử dụng nguồn lực có hiệu quả.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân sáchen_US
dc.subjectQuy trình ngân sáchen_US
dc.subjectBudgeten_US
dc.subjectBudget processen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến phương thức lập ngân sách theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn trường hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.