Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Trãien_US
dc.contributor.authorĐỗ Thị Hươngen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T07:07:41Z-
dc.date.available2021-04-12T07:07:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010496-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032721~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61153-
dc.description.abstractĐề tài xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của đội ngũ công chức làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phân tích và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến động lực làm việc của đội ngũ công chức làm công tác thống kê. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp dựa trên các yếu tố đã tìm ra để nâng cao động lực làm việc của đội ngũ công chức làm công tác thống kê. Được thực hiện qua việc thu thập thông tin, mô tả và phân tích dữ liệu thứ cấp bằng cách phỏng vấn từ 10 chuyên gia hiện là Lãnh đạo Cục Thống kê, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được dùng để hoàn chỉnh mô hình và thiết kế bảng câu hỏi để đưa vào nghiên cứu chính thức; Khảo sát dữ liệu sơ cấp, xử lý số liệu, kiểm định thang đo và phân tích kết quả thông qua sử dụng phần mềm SPSS. Trên cơ sở đó kiểm tra độ phù hợp mô hình, điều chỉnh mô hình nghiên cứu phù hợp với yếu tố tạo động lực làm việc của đội ngũ công chức làm công tác thống kê. Mặt khác, đánh giá kết quả mô hình nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực làm việc tích cực cho đội ngũ công chức làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Với số mẫu nghiên cứu chính thức cho nghiên cứu định lượng bao gồm 180 mẫu, kết quả kiểm định EFA cho thang đo có 1 biến quan sát bị loại (31 loại còn lại 30 biến quan sát chính thức), bên cạnh đó phân tích hồi quy cho thấy được trong số 6 nhân tố có 5 nhân tố tác động đến động lực làm việc: đặc điểm công việc; khen thưởng và ghi nhận; đào tạo và phát triển; điều kiện làm việc; ổn định công việc; chính sách tiền lương và phúc lợi. Kết quả kiểm định cũng cho thấy giới tính, trình độ, thâm niên và độ tuổi có tác động đến động lực làm việc và các yếu tố tác động đến động lực làm việc thông qua các kiểm định T-test và ANOVA.Qua đó sẽ giúp cấp lãnh đạo hiểu biết rõ về động lực làm việc của cán bộ, công chức để từ đó cải thiện động lực làm việc tại đơn vị. Thông qua kết quả xác định được những yếu tố cơ bản tác động đến động lực làm việc của đội ngũ công chức thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ là cơ sở giúp cho các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo có thể thấy được yếu tố nào tác động quan trọng nhất để có những chính sách, giải pháp, khuyến nghị phù hợp giúp khuyến khích, tăng động lực làm việc cho đội ngũ công chức làm công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Cai.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCông chứcen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectCivil servantsen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectPublic administrationen_US
dc.subjectEmployee motivationen_US
dc.titleNghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của đội ngũ công chức thống kê trên địa bàn tỉnh Lào Caien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityStatistics = Thống kêen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.