Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61170
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorBùi Văn Hiềnen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T09:10:18Z-
dc.date.available2021-04-12T09:10:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010803-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032874~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61170-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu này nhằm kiểm tra tác động của các loại hình trách nhiệm xã hội (CSR) của các tổ chức theo quan điểm nội bộ. Bằng cách xây dựng mối liên kết giữa CSR, mối quan hệ giữa nhân viên và tổ chức, và cảm nhận uy tín bên ngoài. Nghiên cứu hiện tại kiểm tra cách thức tổ chức CSR thực hiện mối quan hệ cộng đồng giữa cá nhân và tổ chức cũng như uy tín bên ngoài (PEP) về tổ chức. Một cuộc khảo sát trực tiếp và trực tuyến được thực hiện với 233 nhân viên làm việc toàn thời gian hiện tại trong các công ty kinh doanh ô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính (dùng để điều chỉnh thang đo thông qua thảo luận nhóm) kết hợp với phương pháp định lượng, trong đó phương pháp nghiên cứu định lượng là chủ yếu và được thực hiện thông qua công cụ SPSS 20.0 (thực hiện thống kê mô tả mẫu) và SmartPLS 3.0 (thực hiện đánh giá về mô hình đo lường và mô hình cấu trúc). Kết quả cho thấy bốn khía cạnh của hoạt động CSR như: thiện nguyện, đạo đức, pháp lý và kinh tế có ảnh hưởng đến cảm nhận của nhân viên về uy tín bên ngoài của tổ chức. Thêm vào đó, nghiên cứu chỉ ra uy tín bên ngoài của tổ chức liên quan tích cực đến cảm nhận của nhân viên về các mối quan hệ giao tiếp, cũng như sự sẵn lòng của họ đối với công ty. Đồng thời, xem xét các tác động trực tiếp của hoạt động CSR đến mối quan hệ cộng đồng giữa nhân viên và tổ chức. Ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của nghiên cứu này được thảo luận.en_US
dc.format.medium100 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuan hệ lao độngen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectIndustrial relationsen_US
dc.subjectSocial responsibility of businessen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.titleẢnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với mối quan hệ cộng đồng giữa nhân viên và tổ chức: khảo sát ngành ô tô tại TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.