Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Hoaen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Anh Thyen_US
dc.date.accessioned2021-04-16T03:25:06Z-
dc.date.available2021-04-16T03:25:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other1000010732-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61183-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032788~S1-
dc.description.abstractLuận văn mô hình hóa sự ảnh hưởng của các đặc điểm của công ty như tổng tài sản, nợ dài hạn trên tổng tài sản, cổ tức trên mỗi cổ phần, lợi nhuận trên mỗi cổ phần và các biến số kinh tế vĩ mô như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, lãi suất tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm tác động đến giá cổ phiếu hàng năm của 237 công ty được niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019. Luận văn được tiến hành dựa trên bài nghiên cứu của Alok Bhargava 2014 và sử dụng phương pháp ước lượng maximum likelihood cho mô hình tĩnh (Static model), mô hình động (Dynamic model) kiểm định các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu, mô hình hồi quy đơn giản (Simple autoregressive model) để kiểm định thay đổi trong giá cổ phiếu hàng năm có hay không có kiểm soát giá cổ phiếu thay đổi theo bước đi ngẫu nhiên, mô hình hiệu ứng cố định (Fixed effects), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random effects) và phương pháp S-GMM (System- Generalized method of moments). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy không có tác động của bước đi ngẫu nhiên lên giá cổ phiếu, do đó các đặc điểm của công ty và các biến số kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích chuyển động của giá cổ phiếu, trong đó biến trễ biến phụ thuộc của giá cổ phiếu, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, EPS có ý nghĩa thống kê cao, tác động cùng chiều với giá cổ phiếu và biến cổ tức, lãi suất cũng có ý nghĩa thống kê cao nhưng tác động ngược chiều với giá cổ phiếu, các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê trong mô hìnhen_US
dc.format.medium52 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.titleĐặc điểm công ty, các biến số kinh tế vĩ mô và giá chứng khoán: bằng chứng thực nghiệm tại Hoseen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.