Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61195
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Dương Thị Bình Minhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Thưen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T01:48:18Z-
dc.date.available2021-05-12T01:48:18Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010666-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032816~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61195-
dc.description.abstractThanh, quyết toán là một nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện dự án. Việc thanh toán chậm thường dẫn đến các tác động tiêu cực đối với dự án, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đề tài đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình thanh, quyết toán các dự án hạ tầng giao thông ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua tham khảo các nghiên cứu trước, ý kiến của các chuyên gia trong ngành, xác định được 31 yếu tố ảnh hưởng quá trình thanh, quyết toán các dự án hạ tầng giao thông ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đưa ra khảo sát. Với 250 bảng câu hỏi được đưa ra, 194 phản hồi đã nhận được, dùng để làm số liệu quan trọng cho quá trình phân tích, đánh giá. Phương pháp phân tích nhân tố được sử dụng để thu gọn lại những yếu tố có mức độ ảnh hưởng mạnh đến công tác thanh, quyết toán. Kết quả phân tích được 5 nhân tố chính, bao gồm: “Nhóm nhân tố liên quan đến chủ đầu tư”, “Nhóm nhân tố liên quan đến nhà thầu”, “Nhóm nhân tố liên quan đến tài chính”, “Nhóm nhân tố liên quan đến chính sách” và “Nhóm nhân tố liên quan đến đặc trưng dự án”. Trong 5 nhân tố, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến công tác thanh, quyết toán các dự án hạ tầng giao thông là nhân tố chủ đầu tư, tiếp theo là đến nhân tố nhà thầu thi công, đặc trưng dự án, tài chính và chính sách. Trên cơ sở số liệu phân tích và 5 thành phần vừa xác định, kiến nghị, đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế và đẩy nhanh quá trình thanh, quyết toán các dự án hạ tầng giao thông ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectFinal settlementen_US
dc.subjectQuyết toánen_US
dc.subjectPaymenten_US
dc.subjectThanh toánen_US
dc.subjectQuản lý dự ánen_US
dc.subjectProject managementen_US
dc.subjectTransport infrastructure projectsen_US
dc.subjectDự án hạ tầng giao thôngen_US
dc.titleNhững nhân tố ảnh hưởng quá trình thanh, quyết toán các dự án hạ tầng giao thông ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.