Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61200
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Văn Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Hồng Thuỷen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T02:01:01Z-
dc.date.available2021-05-12T02:01:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010582-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032611~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61200-
dc.description.abstractĐối với chức năng hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước (KSC NSNN) tại Kho bạc Thành phố Hồ Chí Minh (KBNN TP.HCM), hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đã phát huy được vai trò của mình nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục Từ thực tế vấn đề xảy ra tại đơn vị tác giả đang công tác và qua tìm hiểu các nghiên cứu hiện tại chưa đề cập tới việc kiểm soát lại chứng từ sau thanh toán, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước TP.HCM”. Bằng phương pháp phỏng vấn, quan sát, phân tích, so sánh và suy luận để khám phá ra những vấn đề tồn tại kết hợp sử dụng lý thuyết và kinh nghiệm, tác giả đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống KSNB đối với công tác kiểm soát chi tại KBNN TP.HCM như giải pháp sắp xếp vị trí việc làm, cải thiện khối lượng công việc hằng ngày, nâng cao chuyên môn công chức thực hiện kiểm soát đối với các hạn chế về chất lượng công chức tại thành phần môi trường kiểm soát, hạn chế về kiểm soát thời điểm cuối năm tại thành phần hoạt động kiểm soát và hạn chế về tự kiểm tra, kiểm tra chéo, thanh tra chứng từ sau thanh toán tại thành phần giám sát chưa hữu hiệu; giải pháp thiết lập quy trình đánh giá rủi rõ cụ thể tại thành phần đánh giá rủi ro, giải pháp giải đáp kịp thời vướng mắc của khách hàng đối với hạn chế văn bản hiện hành chưa đến với các đơn vị kịp thời tại thành phần thông tin và truyền thông.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectKho bạc Nhà nước TP.HCMen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectState Treasury HCMCen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.