Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Quốc Việten_US
dc.contributor.authorNguyễn Phi Điệpen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T02:26:26Z-
dc.date.available2021-05-12T02:26:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010608-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032685~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61207-
dc.description.abstractNghiên cứu xem xét tác động của cơ hội đầu tư và tài trợ doanh nghiệp lên chính sách chi trả cổ tức của 458 doanh nghiệp Việt Nam, trong giai đoạn 2010–2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội đầu tư là yếu tố quyết định chính đến chính sách chi trả cổ tức của các doanh nghiệp. Phát hiện hàm ý rằng các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư cao sẽ theo đuổi chính sách chi trả cổ tức thấp để giữ lại tiền tài trợ cho các khoản đầu tư. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này cho thấy mối quan hệ cùng chiều đáng kể giữa tài trợ doanh nghiệp và chi trả cổ tức, trái ngược với các nghiên cứu trước đây. Theo đó, các doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ càng nhiều, càng có xu hướng chi trả cổ tức cao hơn, như một cách phát tín hiệu tích cực ra bên ngoài thị trường, trong nỗ lực nhằm huy động vốn. Khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp và dòng tiền tự do cũng được xác định là các nhân tố quan trọng trong việc giải thích chính sách chi trả cổ tức.en_US
dc.format.medium47 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách cổ tứcen_US
dc.subjectCơ hội đầu tưen_US
dc.subjectTài trợ doanh nghiệpen_US
dc.subjectDividend policyen_US
dc.subjectInvestment opportunitiesen_US
dc.subjectCorporate financeen_US
dc.titleẢnh hưởng của quyết định đầu tư và quyết định tài trợ lên chính sách cổ tức của các công ty niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.