Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thị Phương Diệpen_US
dc.contributor.authorVõ Minh Thànhen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T02:28:39Z-
dc.date.available2021-05-12T02:28:39Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010607-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032686~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61208-
dc.description.abstractLuận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng xử lý tài sản bảo đảm theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tại tỉnh Bình Dương nhằm làm sáng tỏ những điểm mới, bất cập, chưa phù hợp của quy định pháp luật trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm. Vấn đề xử lý tài sản bảo đảm có nội hàm khá rộng, bao gồm xử lý nhiều loại tài sản bảo đảm cũng như có nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau. Trong điều kiện cho phép, luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu vấn đề xử lý tài sản cầm cố, thế chấp từ kinh nghiệm thực tiễn, thông tin đại chúng của các Cơ quan như Tòa án, Thi hành án dân sự, tổ chức tín dụng ... trên địa bàn tỉnh Bình Dương để chỉ ra những điểm mới, bất cập, chưa phù hợp của pháp luật hiện nay. Từ đó, Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị sửa đổi bổ sung quy định của pháp luật trong việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Luận văn có bố cục hai chương, làm sáng tỏ các vấn đề sau: (1) Những vấn đề lý luận về xử lý tài sản bảo đảm theo pháp luật Việt Nam. (2) Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý tài sản cầm có, thế chấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (3) Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý tài sản cầm cố, thế chấp. Kết quả nghiên cứu đề tài phục vụ cho chính bản thân tác giả và các bên tham gia giao dịch bảo đảm, phục vụ cho công tác thi hành án dân sự xử lý tài sản bảo đảm được nhanh chóng và hiệu quả; giúp các bên phòng ngừa các rủi ro khi tham gia vào các giao dịch bảo đảm.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXử lý tài sản bảo đảmen_US
dc.subjectXử lý tài sản cầm cốen_US
dc.subjectXử lý tài sản thế chấpen_US
dc.subjectRealization of collateralen_US
dc.subjectRealization of pledgesen_US
dc.subjectRealization of mortgageen_US
dc.titlePháp luật về xử lý tài sản bảo đảm từ thực tiễn tại Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.