Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorMạnh Quang Tuấnen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T02:51:59Z-
dc.date.available2021-05-12T02:51:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010514-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032717~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61227-
dc.description.abstractNghiên cứu thực nghiệm này nhằm tìm hiểu và tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Phú Yên. Dựa trên những phát hiện, tác giả đề xuất một số giải pháp khả thi để cải thiện chất lượng dịch vụ huy động vốn. Dữ liệu được thu thập từ 228 khách hàng thông qua khảo sát bảng câu hỏi được thực hiện tại tỉnh Phú Yên trong năm 2019. Đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện. Các phát hiện của nghiên cứu cho thấy các yếu tố quan trọng của chất lượng dịch vụ huy động vốn gồm 5 yếu tố: sự tin cậy, sự đồng cảm, sự đáp ứng, tính hữu hình và sự đảm bảo. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy sự đảm bảo có tác động lớn nhất đến chất lượng dịch vụ huy động vốn. Các kết quả của nghiên cứu rất có ý nghĩa để giúp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đo lường chất lượng dịch vụ huy động vốn hiện tại tại ngân hàng và đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ trong tương lai gần.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectVốn ngân hàngen_US
dc.subjectHuy động vốnen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBank capitalen_US
dc.subjectCapital mobilizationen_US
dc.titleNâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.