Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Hoàng Lươngen_US
dc.contributor.authorTrần Vũ Hồng Tânen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T03:04:15Z-
dc.date.available2021-05-12T03:04:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010615-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032682~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61235-
dc.description.abstractội dung bài viết là giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân( KHCN) tại TPBank – Khu vực phía Nam, dữ liệu được tác giả thu thập từ các báo cáo tài chính và số liệu báo cáo nội bộ của TPBank liên tục trong 05 năm từ năm 2015 – 2019. Với mục tiêu phân tích và đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại TPBank – Khu vực phía Nam và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại TPBank – Khu vực phía Nam. Tác giả sử dụng phương pháp so sánh, tổng hợp và phân tích các số liệu báo cáo. Vì là một trong những ngân hàng ra đời sau cùng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược hoạt động và xây dựng phát triển của Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Trong đó, quy định, quy chế, quy trình thẩm định tín dụng được xem là điểm lớn trong việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Và hoạt động kinh tế khu vực phía Nam có nhiều vùng kinh tế trọng điểm của cả nước với tốc độ phát triển cao hơn các khu vực khác. Và với kết quả của những phân tích, đánh giá tổng quan Tác giả đã có đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thẩm định tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng thẩm định tín dụngen_US
dc.subjectKhách hàng cá nhânen_US
dc.subjectTPBanken_US
dc.subjectIndividual customersen_US
dc.subjectCredit appraisal qualityen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Khu vực phía Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.