Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Viên Thế Giangen_US
dc.contributor.authorBùi Đắc Hiểnen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T03:10:28Z-
dc.date.available2021-05-12T03:10:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010509-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032732~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61239-
dc.description.abstractVới hy vọng làm rõ các vấn đề liên quan đến bản chất pháp lý và thực tiễn áp dụng thủ tục hành chính vào việc phát triển số lượng, chất lượng các tổ chức BTTP tại Tây Ninh, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại có liên quan, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhầm nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đáp ứng phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động BTTP một cách tốt hơn nữa. Người viết lựa chọn nghiên cứu đề tài “Đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp và thực trạng tỉnh Tây Ninh”. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp phân tích câu chữ, thu thập thông tin và phân tích những kết quả của quá trình cải cách thủ tục hành chính từ năm 2009 đến hết năm 2019 trong 03 hoạt động bổ trợ tư pháp chủ yếu, gồm: luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, từ đó người viết tiến hành đánh giá ảnh hưởng, tác động của việc cải cách thủ tục hành chính đến các tổ chức bổ trợ tư pháp tại tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động. Luận văn phân tích trên 02 nội dung chính, đó là: - Bản chất pháp lý và tác dộng của thủ tục hành chính đến sự phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp; - Thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp tại Tây Ninh.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectLuật hành chínhen_US
dc.subjectAdministrative lawen_US
dc.titleĐánh giá việc cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp tại Tây Ninhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Coursework) = Luật kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.