Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorNguyễn Hữu Minhen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T06:42:22Z-
dc.date.available2021-05-12T06:42:22Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010730-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032808~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61274-
dc.description.abstractĐể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh từ các nguồn lực phù hợp. Từ bối cảnh đó việc phân tích đánh giá, nuôi dưỡng và phát triển nguồn năng lực động để giữ vững lợi thế cạnh tranh và gia tăng năng lực cạnh tranh, trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường là cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu năng lực động gồm những thành phần nào, đánh giá hiện trạng thực tế, và đề xuất giải pháp thực tiễn để hoàn thiện các thành phần của năng lực động tại doanh nghiệp. Nghiên cứu thưc nghiệm tại Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn trạch 2, sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, trên dữ liệu khảo sát các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Phát hiện từ nghiên cứu cho thấy năng lực động tại Công ty có sáu thành phần, gồm năng lực học hỏi sáng tạo, năng lực quan hệ và đáp ứng khách hàng, năng lực định hướng kinh doanh, năng lực thích nghi, năng lực thích ứng với môi trường vĩ mô và thương hiệu doanh nghiệp. Một số phát hiện từ nghiên cứu gợi mở ra những hàm ý quản trị về mặt thực tiễn cho các nhà quản lý Công ty trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực độngen_US
dc.subjectThương hiệuen_US
dc.subjectQuan hệen_US
dc.subjectĐáp ứngen_US
dc.subjectĐịnh hướng kinh doanhen_US
dc.subjectSáng tạoen_US
dc.subjectDynamic capacityen_US
dc.subjectTrademarken_US
dc.subjectRelationshipen_US
dc.subjectResponseen_US
dc.subjectBusiness orientationen_US
dc.subjectCreationen_US
dc.titleHoàn thiện các thành phần của năng lực động tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.