Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorThân Thanh Thanhen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T06:47:56Z-
dc.date.available2021-05-12T06:47:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010571-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032567~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61278-
dc.description.abstractSự hài lòng của sinh viên đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của tổ chức giáo dục, vì vậy việc xác định các yếu tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên sẽ giúp Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An hoạch định các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của nhà trường, để gia tăng sự hài lòng của sinh viên. Tác giả vận dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng cho đề tài nghiên cứu của mình. Nghiên cứu định tính nhằm xác định các yếu tố của chất lượng dịch vụ đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu định lượng được tiến hành trên 372 phiếu khảo sát hợp lệ, trong tổng số 400 phiếu khảo sát được phát ra cho các sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Như vậy, với 372 phiếu hợp lệ tương ứng 372 sinh viên thì tỷ lệ đạt là 93,00%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có năm yếu tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp để đề xuất hàm ý quản trị, bao gồm: Phi học thuật (PHT), hệ số Beta chuẩn hóa là 0,298; Học thuật (HT), hệ số Beta chuẩn hóa là 0,282; Sự tiếp cận (TC), hệ số Beta chuẩn hóa là 0,261; Chương trình đào tạo (CT), hệ số Beta chuẩn hóa là 0,231; Danh tiếng (DT), hệ số Beta chuẩn hóa là 0,128. Kết iquả nghiên cứu giúp Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đánh giá mức độ tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên, tử đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium125 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.titleTác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến sự hài lòng của sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.