Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61289
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Hải Lýen_US
dc.contributor.authorHà Anh Tuấnen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:20:32Z-
dc.date.available2021-05-12T07:20:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010266-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032556~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61289-
dc.description.abstractTài chính doanh nghiệp truyền thống thường tập trung vào các quyết định tài chính mang tính dài hạn mà bỏ qua các tài sản và nguồn vốn ngắn hạn nhưng trong thực tế tài sản và nguồn vốn ngắn hạn chiếm phần lớn trên bảng cân đối kế toán mà nhà quản trị phải quan tâm theo dõi và quản lý hàng ngày. Qua đề tài này tác giả muốn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ chặt chẽ giữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và quản trị nguồn vốn luân chuyển dưới tác động của những hạn chế tài chính tại Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình dữ liệu bảng để minh chứng cho sự tồn tại phi tuyến giữa việc quản trị vốn luân chuyển và hiệu quả hoạt động của công ty, đồng thời sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định (fixed effect) và phương pháp GMM để ước lượng các hệ số hồi quy. Dựa vào kết quả hồi quy, tác giả đã tìm thấy mối quan hệ phi tuyến giữa quản trị vốn luân chuyển và giá trị công ty mang hình chữ U ngược và thấy được sự thay đổi của mức vốn luân chuyển tối ưu của doanh nghiệp thay đổi như thế nào trong các điều kiện tài chính khác nhau. Với kết quả nghiên cứu này có thể gợi ý cho nhà quản trị doanh nghiệp về mức độ đầu tư tối ưu vào vốn luân chuyển và xem xét được sự thay đổi của mức vốn luân chuyển tối ưu trong những điều kiện hạn chế tài chính.en_US
dc.format.medium45 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị vốn luân chuyểnen_US
dc.subjectGiá trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectHạn chế tài chínhen_US
dc.subjectWorking capital managementen_US
dc.subjectCorporate performanceen_US
dc.subjectFinancial constraintsen_US
dc.titleQuản trị vốn luân chuyển và giá trị doanh nghiệpen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.