Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorĐoàn Thị Điệpen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:34:57Z-
dc.date.available2021-05-12T07:34:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010568-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032570~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61301-
dc.description.abstractBệnh viện, một môi trường làm việc thật khắc khe, công việc đòi hỏi sự tự tin, chuyên môn cao, đòi hỏi sự chính xác và luôn luôn hoàn thiện bản thân cũng như chuyên môn. Sức khỏe con người luôn đặt lên hàng đầu, Y đức luôn đặt trong tim. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố của Năng lực tâm lý và Áp lực nghề nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến Chất lượng khám chữa bệnh ở một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xem xét các yếu tố trong Năng lực tâm lý bao gồm yếu tố Tự Tin, Hy vọng, Kiên cường và Lạc quan xem xét yếu tố đặc trưng nào ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh thông qua các chỉ tiêu về sự hài lòng của bệnh nhân. Áp lực nghề nghiệp tác động đến chất lượng khám chữa bệnh hay không. Khảo sát thực nghiệm sử dụng các thang đo về hy vọng, lạc quan, kiên cường, tự tin. Các thang đo về áp lực nghề nghiệp thông qua việc đánh giá sức khỏe của bác sĩ, sự căng thẳng trong công việc, áp lực về bản thân và gia đình ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng khám chữa bệnh của các bác sĩ. Từ đó đưa ra các giải pháp và chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi bệnh viện nhằm đem lại kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân và nâng cao mức sống cũng như tạo một môi trường làm việc thật chuyên nghiệp để phát huy năng lực và nhiệt huyết của người bác sĩ. Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ các báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu trước đó làm cơ sở cho sự phát triển của đề tài này. Tác giả dùng kiểm định Cronbach’s Alpha để khẳng định số lượng biến trong mỗi thang đo chính xác là bao nhiêu. Đối với phân tích Cronbach’s Alpha cho kết quả nếu Hệ số Cronbach’s Alpha chung > 0,5 tất cả các hệ biến có giá trị Cronbach’s Alpha > 0.5 thì không loại biến. Dùng Phân tích nhân tố khám phá EFA để khẳng định có bao nhiêu thang đo, mỗi thang đo có số lượng là bao nhiêu biến. Sử dụng mô hình SEM thông qua phần mềm SMARTPSL để kiểm định khái niệm và các mô hình nghiên cứu .en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.titleMối quan hệ giữa năng lực tâm lý, áp lực nghề nghiệp và chất lượng khám chữa bệnh của các Bác sĩ ở một số Bệnh viện tại Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏeen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.