Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61302
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Phương Hồngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Quyênen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:39:24Z-
dc.date.available2021-05-12T07:39:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010292-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032705~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61302-
dc.description.abstractThuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) là một trong những chi phí kinh doanh quan trọng nhất của công ty, có tác động trực tiếp đến lợi nhuận và giá trị cổ đông. Do đó, bên cạnh mục tiêu tối đa hóa giá trị thị trường, các NQL cũng xem xét đến việc can thiệp vào lợi nhuận để tiết kiệm chi phí thuế TNDN nhằm gia tăng tỉ lệ hoàn vốn sau thuế, tạo nên dấu hiệu tích cực để thu hút đầu tư. Nghiên cứu về ảnh hưởng của QTLN đến mức độ tránh thuế TNDN đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tránh thuế TNDN phần lớn là nghiên cứu chung về các nhân tố ảnh hưởng, ảnh hưởng của yếu tố sở hữu đến tránh thuế. Tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu riêng nào về ảnh hưởng của quản trị lợi nhuận( QTLN) đến mức độ tránh thuế TNDN. Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định và phân tích ảnh hưởng của QTLN đến mức độ tránh thuế TNDN của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp nghiên cứu chính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng với các công ty có QTLN càng nhiều, mức độ tránh thuế TNDN càng cao. Bên cạnh đó, các công ty có mức độ sử dụng vốn nhiều, quy mô công ty lớn, lợi nhuận nhiều và nhận được khoản chuyển lỗ hoạt động sẽ có mức độ tránh thuế TNDN càng cao; ngược lại, công ty có mức độ tồn kho càng nhiều, mức độ tránh thuế càng thấp. Mặt khác, đòn bẩy và loại công ty kiểm toán là các nhân tố không tác động. Kết quả của nghiên cứu bổ sung lý thuyết mô hình ảnh hưởng của QTLN đến mức độ tránh thuế TNDN của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán( TTCK) Việt Nam, đồng thời là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các đối tượng có liên quan như nhà quản lý, nhà đầu tư, chủ nợ, các nhà ban hành chính sách...en_US
dc.format.medium95 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị lợi nhuậnen_US
dc.subjectTránh thuếen_US
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectEarnings managementen_US
dc.subjectTax avoidanceen_US
dc.subjectCorporate income taxen_US
dc.titleẢnh hưởng của quản trị lợi nhuận đến mức độ tránh thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Quyên; người hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Hồngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.