Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorĐặng Hồng Lĩnhen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:51:56Z-
dc.date.available2021-05-12T07:51:56Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010232-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032699~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61309-
dc.description.abstractHoạt động đầu tư cần mang lại hiệu quả về tài chính cho nhà đầu tư nhưng cũng phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Muốn vậy, ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu hiệu quả tài chính thì các nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội phải được quan tâm. Tuy nhiên, có nhiều dự án chủ đầu tư quá chú trọng vào lợi ích tài chính của đồng vốn của mình và các cơ quan chức năng cũng buông lỏng các nguyên tắc, thiếu giám sát để đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Ứng dụng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trong đánh giá rủi ro môi trường và xã hội của các dự án đầu tư tại Tỉnh Phú Yên” cho luận văn của mình. Đề tài tiếp cận nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm để đánh giá môi trường, xã hội của các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yên và phát hiện những tồn tại, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp để giải quyết tồn tại. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp so sánh và kết hợp với phương pháp phân tích dựa vào tình huống thực tế để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra. Đề tài Đánh giá tác động môi trường và Đánh giá tác động xã hội (Khái niệm, vai trò, nguồn gốc ra đời) dựa theo: - Bộ nguyên tắc Đường Xích Đạo. - Bộ nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm. - Học hỏi Kinh nghiệm áp dụng các nguyên tác đánh giá môi trường và xã hội trong các dự án đầu tư ở một số nước để đưa ra nhận định tại Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng. Đề tài đã ứng dụng nguyên tắc “Đường xích đạo” và đặc biệt là nguyên tắc “Đầu tư có trách nhiệm” để phân tích các tác động môi trường, xã hội của một số dự án đầu tư lớn tại tỉnh Phú Yên. Qua đó cho thấy những điểm bất cập gây ảnh hưởng môi trường, xã hội phát sinh từ các dự án đã triển khai trước đây cũng như những dự án đang triển khai. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để có thể ứng dụng phương pháp đầu tư có trách nhiệm vào các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa về mặt chính sách trong việc định hướng các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội đã được nghiên cứu và công nhận rộng rãi trên thế giới, từ đó góp phần giúp phát triển một cách an toàn, bền vững trong dài hạn cho nền kinh tế của tỉnh Phú Yên.en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐầu tư có trách nhiệmen_US
dc.subjectRủi ro môi trường và xã hộien_US
dc.subjectResponsible investmenten_US
dc.subjectEnvironmental and social risksen_US
dc.titleỨng dụng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trong đánh giá rủi ro môi trường và xã hội của các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.