Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thuen_US
dc.contributor.authorLương Thị Huỳnh Nhưen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T08:12:16Z-
dc.date.available2021-05-12T08:12:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011420-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033000~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61326-
dc.description.abstractTrong nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vì vậy, đòi hỏi họ phải không ngừng thay đổi và nâng cao năng lực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc vận dụng các công cụ quản trị hiện đại là rất cần thiết cho các doanh nghiệp, thông tin chi phí là một trong những thông tin quan trọng trong tất cả các loại hình doanh nghiệp từ sản xuất, thương mại, dịch vụ. Hệ thống chi phí truyền thống được kết luận là có nhiều hạn chế, thay vào đó, hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động được chứng minh là phản ánh chính xác hơn hệ thống chi phí truyền thống và là hệ thống kế toá chi phí hiện đại nhất thế kỷ 21. Thiết lập một tập hợp nhóm tổ chức và công nghệ ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động và đưa ra giải pháp để góp phần giúp doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động hiệu quả hơn. Nghiên cứu xác định các nhân tố tổ chức và công nghệ ảnh hưởng đến sự quan tâm cũng như áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động trong các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp định tính, tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới và trong nước có liên quan thông qua lý thuyết nền, kế thừa mô hình nghiên cứu và xin ý kiến chuyên gia. Bằng phương pháp định lượng, kiểm định lại mô hình và đưa ra phương trình hồi quy. Kết quả nghiên cứu xác định được nhân tố tổ chức (sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao, người dẫn đầu, chuyên gia tư vấn) và nhân tố công nghệ (sự đa dạng, phức tạp của của sản phẩm, lợi thế tương đối) ảnh hưởng đến việc quan tâm hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động. Xác định được nhân tố tổ chức (sự hỗ trợ của ban quản lý cấp cao, người dẫn đầu, chuyên gia tư vấn) và nhân tố công nghệ (sự đa dạng, phức tạp của sản phẩm, mức chi phí chung, lợi thế tương đối) ảnh hưởng đến áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động. Đưa ra hàm ý về mặt quản lý cho doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động. Nghiên cứu góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện các nhân tố tổ chức và công nghệ ảnh hưởng đến việc quan tâm cũng như áp dụng hệ thống kế toán chi phí truyền thống dựa trên cơ sở hoạt động. Cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt độngen_US
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectTổ chức và công nghệen_US
dc.subjectActivity- based costingen_US
dc.subjectManagement accountingen_US
dc.subjectOrganization and technologyen_US
dc.titleẢnh hưởng của tổ chức và công nghệ đến việc áp dụng hệ thống kế toán chi phí dựa trên cơ sở hoạt động (ABC – Activity Based Costing) trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.