Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorTrần Văn Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T08:42:30Z-
dc.date.available2021-05-12T08:42:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010199-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032551~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61340-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện với các mục tiêu cơ bản là: tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về khả năng thông qua của cảng biển và đánh giá thực trạng về khả năng khai thác thông qua Cảng Cát Lái bao gồm: Khái niệm cảng biển và khả năng thông qua của cảng biển. Phương pháp xác định khả năng thông qua của cảng biển. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thông qua của cảng biển. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng khai thác thông qua Cảng Cát Lái giai đoạn (2015-2019). Đề tài đã chỉ ra được những mặt mạnh, yếu kém tồn tại và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thông qua của Cảng Cát Lái trong giai đoạn (2015-2019). Là một cảng biển có sản lượng thông qua lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 22 trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10-12%/năm trong giai đoạn (2015 – 2019). Đây là điều kiện lý tưởng cho việc định hướng nâng cao khả năng thông qua của Cảng Cát Lái đến năm 2025. Tác giả đã phân tích những cơ hội, thách thức và dự báo khả năng thông qua của Cảng Cát Lái giai đoạn (2020 – 2025). Cũng như phân tích, đánh giá, dự báo sự cạnh tranh của các cảng trong trong khu vực. Từ đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng thông qua cảng trong giai đoạn (2020 – 2025) bao gồm: Giải pháp khắc phục hạn chế về cơ chế chính sách. Giải pháp khắc phục hạn chế về quản lý điều hành. Giải pháp khắc phục hạn chế về nguồn hàng và cơ cấu nguồn hàng. Giải pháp khắc phục hạn chế về giao thông kết nối. Giải pháp khắc phục hạn chế về quy trình sản xuất. Giải pháp khắc phục hạn chế về nhân lực. Giải pháp khắc phục hạn chế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Những giải pháp này sẽ giúp cho Cảng Cát Lái nâng cao khả năng thông qua một cách bền vững trong giai đoạn (2020 – 2025).en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCảng biểnen_US
dc.subjectSeaportsen_US
dc.subjectPort's throughabilityen_US
dc.subjectKhả năng thông qua của cảng biểnen_US
dc.titleMột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thông qua của Cảng Cát Lái – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 2020-2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.