Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten_US
dc.contributor.authorNguyễn Minh Tríen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T08:56:44Z-
dc.date.available2021-05-12T08:56:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010760-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032837~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61349-
dc.description.abstractTrong những năm gần đây, các hoạt động thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước ngày càng diễn ra sôi động. Đây là chủ trương, chính sách trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và tăng trưởng kinh tế. Từ thực tế nêu trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài: “Định giá Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)”, là đề tài ứng dụng các lý thuyết tài chính cũng như các văn bản hướng dẫn vào trong công tác định giá Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam nhằm mục đích thoái vốn phần vốn của Nhà nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ các vấn đề lý luận, các phương pháp thường sử dụng trong việc xác định giá trị của một doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả xác định giá trị của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, đề ra giá cổ phiếu chào bán để ban lãnh đạo Tập đoàn cũng như doanh nghiệp và tổ chức định giá tham khảo. Tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh để hệ thống các phương pháp định giá. Chọn ra phương pháp định giá phù hợp dựa trên số liệu dự báo dòng tiền trong tương lai. Kết quả đề tài góp phần là số liệu tham khảo để nâng cao lợi ích cho cổ đông Nhà nước thu về giá trị phù hợp khi thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.en_US
dc.format.medium66 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiá trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectĐịnh giá doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate valueen_US
dc.subjectCorporate valuationen_US
dc.titleĐịnh giá Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.