Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hằngen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T09:01:37Z-
dc.date.available2021-05-12T09:01:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010272-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032561~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61354-
dc.description.abstractLuận văn lần lượt trình bày nội dung chi tiết của các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Từ việc phân tích và kế thừa nội dung liên quan đến các nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này sử dụng phương pháp hỗn hợp xem xét và đánh giá ảnh hưởng của 06 nhân tố (1) Cam kết quản lý, (2) Hỗ trợ quản lý cấp cao, (3) Trình độ nhân viên kế toán, (4) Kiểm soát nội bộ, (5) Chất lượng dữ liệu, (6) Văn hóa tổ chức đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện và phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) được sử dụng để phân tích kết quả nghiên cứu. Tác giả tập trung vào việc trình bày kết quả nghiên cứu về số liệu thống kê mô tả của mẫu khảo sát, kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích mô hình hồi quy bội các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống thông tin kế toán. Kết quả nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự như sau: Trình độ nhân viên kế toán; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Chất lượng dữ liệu; Sự hỗ trợ quản lý cấp cao; Cam kết quản lý; Văn hóa tổ chức. Tác giả tiến hành thảo luận về kết quả nghiên cứu để so sánh sự phù hợp của nghiên cứu này với các nghiên cứu trước đây cũng như thực tế về chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra những gợi ý chính sách liên quan đến các nhân tố nhằm cải thiện chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Cuối cùng, tác giả trình bày những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài, góp phần cải thiện hơn nữa lĩnh vực nghiên cứu về chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCam kết quản lýen_US
dc.subjectHỗ trợ quản lý cấp caoen_US
dc.subjectTrình độ nhân viên kế toánen_US
dc.subjectHệ thống kiểm soát nội bộen_US
dc.subjectVăn hoá tổ chứcen_US
dc.subjectChất lượng hệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp y tế công lậpen_US
dc.subjectManagement commitmenten_US
dc.subjectSenior management supporten_US
dc.subjectAccountant qualificationen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectOrganizational cultureen_US
dc.subjectAccounting information system qualityen_US
dc.subjectPublic health service unitsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.