Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61373
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Trãien_US
dc.contributor.authorNgô Hữu Phướcen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T01:52:28Z-
dc.date.available2021-05-17T01:52:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010497-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032510~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61373-
dc.description.abstractChăn nuôi lợn là một trong những thế mạnh của tỉnh Nam Định, luôn ở vị trí tốp đầu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp về quy mô đàn lợn, giá trị và sản lượng hàng năm. Chăn nuôi lợn đang chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, phân tán sang chăn nuôi trang trại, tập trung và hình thành chuỗi giá trị chăn nuôi. Mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi lợn hiện nay cần được chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững vì tính hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, năng lực đầu tư phát triển chăn nuôi hàng hóa thương phẩm hạn chế; phát triển chăn nuôi lợn thịt phụ thuộc rất lớn vào giá cả thức ăn chăn nuôi và giá lợn thịt hơi. Từ thực trạng chăn nuôi lợn tại tỉnh Nam Định cũng như nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh tế tế chăn nuôi lợn, nghiên cứu này đã tập trung phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các trang trại chăn nuôi lợn ở tỉnh Nam Định. Mô hình nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết mô hình kinh tế trang trại, lý thuyết thu nhập và các mô hình hàm sản suất của CobbDouglas và Park Sung Sang (1992). Kết quả phân tích khảo sát 135 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn cho thấy mô hình nghiên cứu với 3 loại rủi ro (rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường, rủi ro tài chính) và các biến trình độ học vấn của chủ trang trại, kinh nghiệm chăn nuôi, quy mô chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật, các loại chi phí (chi phí giống, chi phí thức ăn, chi phí thuốc) được cho là phù hợp để đánh giá thu nhập của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Nam Định. Các nhân tố nhân khẩu học tác động tích cực đến thu nhập của trang trại chăn nuôi lợn. Trong khi các nhân tố rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường, chi phí giống, chi phí thức ăn, chi phí thuốc tác động tích cực đến biến phụ thuộc. Kết quả này là cơ sở rất quan trọng nhằm đề xuất các chính sách nhằm nâng cao thu nhập của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectChăn nuôi lợnen_US
dc.subjectTrang trạien_US
dc.subjectHiệu quả kinh tếen_US
dc.subjectMô hình kinh tế trang trạien_US
dc.subjectPig breedingen_US
dc.subjectEconomic efficiencyen_US
dc.subjectFarm economy modelen_US
dc.subjectFarmen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các trang trại chăn nuôi lợn ở tỉnh Nam Địnhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics = Thống kê kinh tếen_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.