Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorLương Thị Hươngen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:32:35Z-
dc.date.available2021-05-17T07:32:35Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010438-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032410~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61397-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe tại TP.HCM; xây dựng và kiểm định thang đo các yếu tố này cùng mối quan hệ tác động của chúng lên quyết định lựa chọn dịch vụ tại TP.HCM, đặt cơ sở cho những nhà lãnh đạo, những nhà quản trị marketing hoạch định các chiến lược đầu tư và marketing. Với mục tiêu đó, nghiên cứu tập trung vào các nội dung sau đây: Tổng kết về lý thuyết hành vi mua sắm của người tiêu dùng, các nghiên cứu có liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ bệnh viện của khách hàng. Xây dựng, kiểm định thang đo và mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc chọn lựa nơi chăm sóc sức khoẻ tại TP.HCM, từ đó xác định cường độ ảnh hưởng tầm quan trọng cũa những yếu tố này. Thảo luận kết quả nghiên cứu và rút ra những kiến nghị cho việc hoạch định chiến lược đầu tư, marketing cho các nhà lãnh đạo, nhà quản trị marketing trong lĩnh vực bệnh viện. Những kết quả đạt được của nghiên cứu: Xác định được mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe tại TP.HCM ở thời điểm hiện tại gồm năm thành phần có ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lựa chọn bệnh viện công và bệnh viện tư tại TP.HCM là chất lượng dịch vụ, chất lượng chuyên môn, độ tuổi, thu nhập và loại hình bảo hiểm Hai là, kết quả nghiên cứu của đề tài này giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản trị marketing trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM có cách nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn bệnh viện của người dân và cách đo lường chúng mà từ đó có thể đưa ra các kế hoạch marketing hợp lý và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trước tình trạng quá tải tại các bệnh viện công như hiện nay.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChăm sóc sức khỏeen_US
dc.subjectPhân tích nhân tốen_US
dc.subjectHồi quy logisticen_US
dc.subjectHealth careen_US
dc.subjectFactor analysisen_US
dc.subjectLogistic regressionen_US
dc.titleNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lựa chọn nơi chăm sóc sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.