Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61402
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorLê Văn Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:36:27Z-
dc.date.available2021-05-17T07:36:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010046-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032366~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61402-
dc.description.abstractKiểm soát các khoản chi NSNN là một nhiệm vụ quan trọng của KBNN, theo đó tất cả các khoản chi từ NSNN phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả, hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên” làm luận văn thạc sĩ của mình. Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC thường xuyên tại KBNN Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, xác định những kết quả tích cực, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác KSC thường xuyên ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Đồng Xuân. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, mô tả các số liệu thu thập thực tế tại đơn vị KBNN Đồng Xuân trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Kết quả nghiên cứu đã tìm ra được những hạn chế có thể dẫn đến việc sử dụng nguồn lực tài chính lãng phí, không hiệu quả; đồng thời gợi ý các giải pháp cụ thể hoàn thiện chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đồng Xuân nhằm mục đích giúp các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí NSNN được giao đúng đối tượng, đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức và đạt hiệu quả.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi ngân sách nhà nướcen_US
dc.subjectKiểm soát chien_US
dc.subjectKho bạc nhà nướcen_US
dc.subjectState budget expenditureen_US
dc.subjectExpenditure controlen_US
dc.subjectState Treasuryen_US
dc.titleHoàn thiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Đồng Xuân tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.