Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorTrần Văn Hướngen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:37:30Z-
dc.date.available2021-05-17T07:37:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010185-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032533~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61403-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng:nghiên cứu tình huống khách hàng SME tại HDBank CN Cộng Hòa định vị mức độ ảnh hưởng đến quyết định sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ. Quá trình nghiên cứu đã diễn ra qua các giai đoạn nghiên cứu định tính và giai đoạn nghiên cứu định lượng, thông qua khảo sát 158 khách hàng doanh nghiệp tại HDBank CN Cộng Hòa bằng phương pháp lọc dữ liệu có sẵn và phát phiếu khảo sát thực tế. Đối tượng tham gia khảo sát là Giám Đốc (chủ ) doanh nghiệp hoặc Kế Toán trưởng – người có quyết định đến sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ gồm 05 yếu tố theo mức độ ảnh hưởng giảm dần là: (1) nhận thức tính hữu dụng (ß=0,472), (2) Chuẩn chủ quan (ß=0,406), (3) kỳ vọng nỗ lực bán chéo của nhân viên (ß=0,339), (4) nhận thức sự tín nhiệm (ß=0,325) , (5) chi phí sử dụng chéo (ß=0,113). Xác định được tầm quan trọng và giá trị thực trạng của các thành phần tác động đến quyết định sử dụng chéo dịch vụ ngân hàng thông qua tác động các nhân tố: HI1, HI2, SD3,SD2, KV3,KV4, TN2, TN1, CQ2, CQ1, CP3, CP2. Kết quả phân tích cho thấy không có sự khác biệt về quyết định sử dụng chéo dịch vụ ngân hàng giữa các nhóm khảo sát có ngành nghề kinh doanh khác nhau, doanh thu của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectý địnhen_US
dc.subjectSử dụng chéoen_US
dc.subjectDịch vụ khách hàngen_US
dc.subjectCustomer servicesen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến ý định sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng: nghiên cứu tình huống Khách hàng SME tại HDBank Chi Nhánh Cộng Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.