Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61404
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorLê Ngọc Huyen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:38:30Z-
dc.date.available2021-05-17T07:38:30Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010220-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032730~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61404-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là xác định “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà thầu tại công ty TNHH LUXSPACE” định vị mức độ ảnh hưởng nhằm đề xuất các giải pháp giúp quản lý công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên kết hợp đồng thời phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương pháp thảo luận nhóm với 9 thành viên theo dàn bài được chuẩn bị trước từ thang đo sơ bộ. Mục đích nhằm khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà thầu cùng các biến quan sát đo lường những thành phần này. Nghiên cứu định lượng thông qua việc khảo sát 128 đối tượng. Đây là cơ sở để đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà thầu. Kết quả kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha va phân tích nhân tố rút trích được 8 thành phần ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà thầu của công ty nội thất LUXSPACE. Kết quả kiểm định của phép hồi quy tuyến tính cho thấy có 7 thành phần: (1) Uy tín thương hiệu nhà thầu; (2) Năng lực tài chính; (3) Kinh nghiệm thực hiện dự án; (4) Tiến độ thực hiện; (5) Năng lực thực hiện dự án; (6) Mối quan hệ cua nhà thầu; (7) Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tác động cùng chiều đến quyết định lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, gia đấu thầu (GĐT) có tác động ngược chiều đến quyết định lựa chọn nhà thầu ở giá trị sig < 0,05 (mức ý nghĩa 5%, độ phù hợp 95%). Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp công ty LUXSPACE lựa chọn nhà thầu bằng cách: Lựa chọn nhà thầu có gia đấu thầu hợp lý; lựa chọn nhà thầu có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt; lựa chọn nhà thầu có mối quan hệ rộng rãi với các tổ chức,cơ quan nhà nước; lựa chọn nhà thầu thực hiện tốt tiến độ thực hiện dự án; lựa chọn nhà thầu có uy tín thương hiệu tốt; lựa chọn nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện dự án tốt; lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính tốt; lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện dự án tốt.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectProject managementen_US
dc.subjectQuản lý dự ánen_US
dc.subjectNhà thầuen_US
dc.subjectContractoren_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà thầu tại Công ty TNHH LUXSPACEen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.