Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorBùi Thị Bích Ngọcen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T07:58:06Z-
dc.date.available2021-05-17T07:58:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011415-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032992~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61424-
dc.description.abstractHiệu quả hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các cổ đông và các nhà đầu tư. Bài nghiên cứu quan tâm tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Garmco Metals Việt Nam (GMV), là một công ty của Singapore thuộc tập toàn Garmco. Nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Công ty TNHH Garmco Metals Việt Nam dựa trên phân tích thực trạng của công ty, tác giả vận dụng mô hình cân bằng điểm (Balance Score Card- BSC) và các chỉ số đo lường cốt lõi (Key Performance Indicators- KPI), làm cơ sở để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trên các phương diện Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và đào tạo phát triển. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và sử dụng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của GMV 2017-2019 và mục tiêu của công ty giai đoạn 2020-2024 để nghiên cứu đánh giá quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của GMV theo BSC, qua đó nhận diện được các yếu tố và mức độ tác động của từng yếu tố đến quá trình hoạt động kinh doanh của GMV. Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích để GMV xây dựng các giải pháp về tăng doanh thu và các giải pháp về giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác, nghiên cứu cũng đưa ra vài ý kiến nghị đối với Nhà nước và doanh nghiệp nhằm giúp công ty đạt được mục đích kinh doanh của mình.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Garmco Metals Việt Nam đến năm 2024en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.