Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Quang Dũngen_US
dc.contributor.authorLâm Văn Tỷen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:00:45Z-
dc.date.available2021-05-17T08:00:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010572-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032575~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61427-
dc.description.abstractHoạt động logistics có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp giải quyết cả đầu vào và đầu ra một cách hiệu quả, tối ưu hóa quá trình chu chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ,... Logistics giúp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hoạt động logistics ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp đã thành công lớn nhờ có chiến lược và hoạt động logistics đúng đắn. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ logisstics sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu của mình. Đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng thì hoạt động logistics càng quan trọng hơn. Nhận biết được tầm quan trọng của hoạt động logistics với Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice, tác giả đã thực hiện nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ logistics hiện tại của hệ thống Đại siêu thị Co.opxtra để làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích, phương pháp đối chiếu, phương pháp khái quát và tổng hợp kết hợp với việc sử dụng dữ liệu thứ cấp được cung cấp bỡi các Phòng/Ban chức năng của hệ thống Saigon Co.op và sử dụng dữ liệu khảo sát của Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice. Kết quả nghiên cứu đã thực hiện được những mục tiêu ban đầu đề ra là phân tích thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Saigon Co-op Fairprice.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectDịch vụ khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng thông tinen_US
dc.subjectQuy trình đặt hàngen_US
dc.subjectChất lượng nhân viênen_US
dc.subjectChất lượng hàng hóaen_US
dc.subjectQuality serviceen_US
dc.subjectCustomer serviceen_US
dc.subjectInformation qualityen_US
dc.subjectOrdering processen_US
dc.subjectStaff qualityen_US
dc.subjectProduct qualityen_US
dc.titleMột số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty TNHH Saigon Co-op Fairpriceen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.