Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61434
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorLê Xuân Thạchen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:06:08Z-
dc.date.available2021-05-17T08:06:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011407-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032961~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61434-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng giá trị thương hiệu bất động sản công nghiệp Sonadezi Long Thành làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bất động sản công nghiệp Sonadezi Long Thành tại Đồng Nai. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát của 161 khách hàng. Số liệu được xử lý bằng phầm mềm SPSS 20, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Đề tài dựa trên mô hình giá trị thương hiệu của Pfrang ( 010, 015) về lĩnh vực bất động sản và sử dụng thang đo của Yoo và cộng sự ( 000), Pfrang ( 015), Elena ( 003) để đánh giá thực trạng giá trị thương hiệu bất động sản công nghiệp Sonadezi Long Thành. Kết quả phân tích các yếu tố nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, niềm tin thương hiệu và trung thành thương hiệu cần có các giải pháp để nâng cao giá trị thương hiệu bất động sản công nghiệp Sonadezi Long Thành tại Đồng Nai.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThương hiệuen_US
dc.subjectGiá trị thương hiệuen_US
dc.subjectChất lượngen_US
dc.subjectNhận biết thương hiệuen_US
dc.subjectNiềm tin thương hiệuen_US
dc.subjectBrand, brand valueen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectBrand awarenessen_US
dc.subject.otherBrand trusten_US
dc.titleGiải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bất động sản công nghiệp Sonadezi Long Thành tại Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.