Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Văn Dươngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Kim Ngânen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:10:58Z-
dc.date.available2021-05-17T08:10:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011402-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032956~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61436-
dc.description.abstractVới xu hướng cải cách kế toán công thông qua việc áp dụng cơ sở kế toán dồn tích, tác giả thực hiện đề tài với mục tiêu tìm hiểu về các nhân tố tác động đến quá trình áp dụng kế toán dồn tích tại các cơ sở giáo dục công lập tại TP.HCM, từ đó có thể đưa ra những kiến nghị, biện pháp cụ thể cho việc áp dụng kế toán dồn tích được trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Để thực hiện việc nghiên cứu, tác giả thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc tìm hiểu, phân tích, tổng hợp, khảo sát ý kiến của các chuyên gia để có thể xác định được các nhân tố ban đầu có ảnh hưởng đến việc thực hiện cơ sở kế toán dồn tích tại các cơ sở giáo dục công lập. Với phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu thông qua gửi bảng câu hỏi khảo sát và dùng phần mềm SPSS để xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 21 biến quan sát tạo thành 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng cơ sở kế toán dồn tích tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM theo thứ tự là: (1) Môi trường pháp lý (β=0.4), (2) Môi trường quốc tế (β=0.348), (3) Môi trường kinh tế (β=0.295), (4) Môi trường giáo dục (β=0.288), (5) Môi trường chính trị (β=0.252), (6) Môi trường văn hóa (β=0.140).en_US
dc.format.medium92 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán dồn tíchen_US
dc.subjectĐơn vị hành chính sự nghiệpen_US
dc.subjectThông tin kế toánen_US
dc.subjectAccrual accountingen_US
dc.subjectPublic education sectoren_US
dc.subjectAccounting informationen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán dồn tích tại các cơ sở giáo dục công lập – Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.