Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61442
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.authorTrần Nữ Vân Nhien_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:19:54Z-
dc.date.available2021-05-17T08:19:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011406-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032960~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61442-
dc.description.abstractLuận văn này nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược, việc vận dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị và hiệu quả tài chính ở các doanh nghiệp tại Việt Nam. Qua việc dẫn các lý thuyết nền tảng, luận văn đưa ra một mô hình nghiên cứu về sự tương tác giữa sự tham gia của kế toán quản trị vào quá trình ra quyết định chiến lược đến mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị trên bốn khía cạnh phạm vi rộng, kịp thời, tích hợp và đồng bộ. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết trong tương lai có thể đem lại những hàm ý quản trị cho các nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThông tin kế toán quản trịen_US
dc.subjectQuyết định chiến lượcen_US
dc.subjectHiệu quả tài chínhen_US
dc.subjectManagement accounting informationen_US
dc.subjectStrategic decision-makingen_US
dc.subjectOrganizatonal peformanceen_US
dc.titleTác động của sự tham gia của kế toán vào quá trình ra quyết định chiến lược đến việc vận dụng thông tin kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho doanh nghiệp Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.