Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Hồ Đức Hùngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Phương Thùyen_US
dc.date.accessioned2021-05-17T08:20:33Z-
dc.date.available2021-05-17T08:20:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011390-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032944~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61443-
dc.description.abstractCông ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa có nhiều lợi thế về thương hiệu, tài chính và nhân lực. Tuy nhiên trước tình hình cạnh tranh gay gắt thì công ty cần những chiến lược, mục tiêu phát triển hợp lý và cụ thể; song song đó cũng cần có một hệ thống đo lường, đánh giá thành quả hoạt động hữu hiệu. Tác giả nhận thấy mô hình Thẻ điểm cân bằng với các phương pháp đo lường theo bốn khía cạnh của: tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ, đào tạo và phát triển là công cụ thích hợp giúp công ty đánh giá hiệu quả hoạt động một cách tổng quát hơn. Nghiên cứu phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty qua công cụ Thẻ điểm cân bằng. Từ đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trong thời gian tới. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn và thống kê mô tả bằng việc phân tích, so sánh các số liệu thứ cấp, các số liệu tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu sẽ hữu ích cho Ban Lãnh đạo trong việc quản lý điều hành và đề xuất hệ thống đo lường, đánh giá hoạt động nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả và bền vững hơn. Luận văn đã hệ thống hóa các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động, từ đó công ty có thể tham khảo và tìm giải pháp thích hợp với đặc điểm riêng của công ty.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectHiệu quả kinh doanhen_US
dc.subjectScorecarden_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh theo phương pháp Thẻ điểm cân bằng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.