Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Văn Nhịen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ánh Minhen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T01:42:31Z-
dc.date.available2021-05-21T01:42:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011400-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032954~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61477-
dc.description.abstractTrong thời đại công nghiệp hóa nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, việc bảo vệ môi trường là điều rất cấp thiết. kế toán quản trị môi trường đã phát triển như một kỹ thuật mới trong kế toán để cung cấp thông tin liên quan đến môi trường cho các đối tượng khác nhau. Một trong các lĩnh vực kinh doanh phát triển nhất hiện nay và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường là các doanh nghiệp vận tải, vì thế tác giả đã chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp vận tải Việt Nam”. Với đề tài này, tác giả đưa ra mục tiêu: nhận diện và phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp vận tải Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp này. Trên cở sở tổng hợp các lý luận và kế thừa các kết quả của các công trình nghiên cứu trước đây, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, trong đó phương pháp định lượng là chính. Quá trình nghiên cứu đã tìm ra sáu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp vận tải lần lượt là: sự khó khăn khi vận dụng kế toán quản trị môi trường, áp lực quy chuẩn, chiến lược môi trường, sự nhận thức của nhà quản trị về lợi ích kế toán quản trị môi trường, áp lực mô phỏng và áp lực cưỡng chế. Từ đó, tác giả đề xuất và đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải Việt Nam vận dụng kế toán quản trị môi trường.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trị môi trườngen_US
dc.subjectDoanh nghiệp vận tảien_US
dc.subjectLý thuyết thể chếen_US
dc.subjectChiến lược môi trườngen_US
dc.subjectKế toán quản trị môi trườngen_US
dc.subjectEnvironmental management accountingen_US
dc.subjectTransportortation enterprisesen_US
dc.subjectInstitutional theoryen_US
dc.subjectEnvironmental strategyen_US
dc.subjectEnvironmental management accountingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp vận tải Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.