Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Văn Hưngen_US
dc.contributor.authorTrần Lê Vân Anhen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T01:52:54Z-
dc.date.available2021-05-21T01:52:54Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011393-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032947~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61478-
dc.description.abstractNgày nay, với tốc độ phát triển công nghệ 4.0 và hoạt động thương mại điện tử, các chủ thể sử dụng tên miền ngày càng nhiều dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền khó kiểm soát, quản lý về đăng ký tên miền. Việc sử dụng tên miền nhằm cạnh tranh không lành mạnh cũng nhiều hơn trước; một phần tên miền chưa thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ nên gây một số khó khăn cho cơ quan quản lý tên miền. Mặt khác, để giảm số vụ tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh về tên miền thì pháp luật Việt Nam cần quy định rõ ràng hơn đối với các biện pháp xử lý. Việc nghiên cứu những quy định pháp luật về quản lý sử dụng tên miền là cần thiết và góp một phần hoàn thiện khung pháp lý hiện nay. Do đó tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về quản lý tên miền theo quy định của pháp luật Việt Nam thông qua phương pháp tổng hợp và phân tích. Dựa trên những phân tích, thực trạng quản lý tên miền hiện nay để đưa ra phương hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectTên miềnen_US
dc.subjectCạnh tranh không lành mạnhen_US
dc.subjectSở hữu trí tuệen_US
dc.subjectNhãn hiệuen_US
dc.subjectTên thương mạien_US
dc.subjectBiện pháp xử lý tên miềnen_US
dc.titleQuản lý tên miền theo quy định của pháp luật Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.