Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đặng Ngọc Đạien_US
dc.contributor.authorPhạm Kỳ Minhen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T02:17:06Z-
dc.date.available2021-05-21T02:17:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011411-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032972~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61482-
dc.description.abstractXuất phát từ lý do nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng thuê văn phòng làm việc tại Cao ốc Sonadezi của Công ty CP Sonadezi Giang Điền là một công việc quan trọng và phải thực hiện liên tục, thường xuyên để kịp thời đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng, từ đó làm cho khách hàng thỏa mãn hơn khi sử dụng dịch vụ của công ty. Tác giả đã quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc tại Cao ốc Sonadezi” làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn Công ty CP Sonadezi Giang Điền vẫn tiếp tục duy trì vị trí doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc đứng đầu tại thành phố Biên Hòa và phát triển bền vững trong tương lai. Dựa trên sự tìm hiểu mô hình SERVPERF tác giả chọn mô hình này làm cơ sở lựa chọn các tiêu chí đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc của doanh nghiệp. Mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu cụ thể như sau: Sự tin cậy, Khả năng đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự đồng cảm và Phương tiện hữu hình. Kết quả phân tích thực trạng sự hài lòng của khách hàng thuê văn phòng làm việc tại Cao ốc Sonadezi đã chỉ ra những tồn tại và kết quả đạt được về chất lượng dịch vụ cao ốc văn phòng cho thuê. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất nhóm 6 giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng thuê văn phòng làm việc tại Cao ốc Sonadezi của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòngen_US
dc.subjectNâng cao sự hài lòng của khách hàngen_US
dc.subjectDịch vụ cho thuê văn phòngen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectImproving customer satisfactionen_US
dc.subjectOffice rental servicesen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc tại Cao ốc Sonadezien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.