Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Dương Kim Thế Nguyênen_US
dc.contributor.authorBùi Văn Nhiênen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T02:26:56Z-
dc.date.available2021-05-21T02:26:56Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011398-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032952~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61486-
dc.description.abstractHiện nay, quy định pháp luật về Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách đường bộ. Việc thực hiện các quy định này trong thực tế còn những khó khăn, bất cập. Để giải quyết những khó khăn, bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể hoạt động, tác giả chọn đề tài: “Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng, thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ quy định pháp luật về Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng, thực trạng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Đồng thời có một số giải pháp và kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Trong luận văn, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp hệ thống hóa; tổng hợp, phân tích; thống kê, so sánh, đối chiếu để làm rõ thêm việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và hợp đồng trong hoạt động thực tế còn hạn chế. Đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật. Qua nghiên cứu, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước ban hành quy chuẩn về thiết bị giám sát hành trình; bổ sung, sữa đổi một số quy định trong Luật Giao thông đường bộ 2008 và giảm thời gian xét cấp phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”, “XE HỢP ĐỒNG”; Đề tài nghiên cứu làm rõ những hạn chế trong quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải theo tuyến cố định và hợp đồng; giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý tốt hoạt động vận tải hành khách và doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hoạt động thuận lợi.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVận tảien_US
dc.subjectKinh doanh vận tảien_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectTransportation businessen_US
dc.subjectLawen_US
dc.titleĐiều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng, thực trạng và giải phápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.