Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Uyên Uyênen_US
dc.contributor.authorTô Thị Phương Thảoen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T03:11:00Z-
dc.date.available2021-05-21T03:11:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010584-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032605~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61501-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của dòng tiền đến nhu cầu gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài trong điều kiện bị hạn chế tài chính, thông qua bộ dữ liệu của 203 công ty niêm yết Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2019. Bằng việc thực hiện hồi quy với phương pháp System-GMM, kết quả nghiên cứu cho thấy, tại Việt Nam, dưới tác động của hạn chế tài chính, dòng tiền thể hiện mối tương quan âm với nhu cầu gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài. Tác động thay thế giữa dòng tiền và nhu cầu tài trợ tăng thêm chủ yếu được thể hiện thông qua nguồn tài trợ bằng nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm ra các bằng chứng cho thấy độ nhạy cảm của nhu cầu gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài đối với dòng tiền thể hiện rõ hơn ở nhóm các công ty không bị hạn chế tài chính, kết quả này vẫn được giữ vững khi xét thêm tác động của số nhân tín dụng và yếu tố vĩ mô. Cuối cùng, các kết quả thu được khẳng định về sự khác biệt trong tác động giữa hạn chế tài chính bên trong và hạn chết tài chính bên ngoài đến mối quan hệ giữa dòng tiền và nhu cầu tài trợ bên ngoài tăng thêm. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý công ty Việt Nam cần quan tâm hơn đến mức độ hạn chế tài chính mà công ty mình đang phải đối mặt cũng như tác động của yếu tố này đến xu hướng lựa chọn nguồn tài trợ cho các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, công trình cũng đóng góp vào lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện có khi trưng ra các bằng chứng cho thấy lý thuyết trật tự phân hạng giải thích cho xu hướng lựa chọn các nguồn tài trợ của các công ty không bị hạn chế tài chính tại Việt Nam tốt hơn các lý thuyết khác.en_US
dc.format.medium105 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHạn chế tài chínhen_US
dc.subjectDòng tiềnen_US
dc.subjectNhu cầu gia tăng nguồn tài trợ bên ngoàien_US
dc.subjectCash flowen_US
dc.subjectExternal financingen_US
dc.subjectFinancial constraintsen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.titleẢnh hưởng của dòng tiền đến nhu cầu gia tăng nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty niêm yết Việt Nam trong điều kiện bị hạn chế tài chínhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.