Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61504
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Phan Thị Bích Nguyệten_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Nam Phươngen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T03:17:37Z-
dc.date.available2021-05-21T03:17:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010587-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032602~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61504-
dc.description.abstractNghiên cứu này xem xét tính chất đối xứng và bất đối xứng trong mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu của 11 doanh nghiệp trong nhóm VN30, niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ bất đối xứng (NARDL). được đề xuất cho chuỗi thời gian, sử dụng dữ liệu hàng tháng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2020. Nhằm so sánh kết quả, nghiên cứu cũng ước tính phiên bản đối xứng. Trong mô hình tuyến tính, nghiên cứu nhận thấy mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu là không đáng kể ở hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong ước tính của khuôn khổ NARDL, nghiên cứu nhận thấy rằng biến động tỷ giá hối đoái có tác động bất đối xứng dài hạn đến giá cổ phiếu ở hầu hết các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng phát hiện đồng liên kết bất đối xứng giữa các thay đổi tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu ở 8 trong số 11 doanh nghiệp. Từ các phát hiện này, nghiên cứu khuyến nghị rằng các nhà tài chính không thể đưa ra quyết định đầu tư bằng cách sử dụng thông tin thu được từ thị trường ngoại hối. Ngoài ra, các cơ quan quản lý tiền tệ có thể cần xem xét lại việc sử dụng tỷ giá hối đoái làm công cụ chính sách để thu hút danh mục đầu tư nước ngoài.en_US
dc.format.medium43 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectARDLen_US
dc.subjectNARDLen_US
dc.subjectBất đối xứngen_US
dc.subjectTỷ giá hối đoáien_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectAsymmetryen_US
dc.subjectExchange rateen_US
dc.subjectStock pricesen_US
dc.titleMối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu tại Việt Nam: Bằng chứng ở cấp độ doanh nghiệpen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.