Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61527
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Kim Dungen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Lê Phú Phongen_US
dc.date.accessioned2021-05-21T09:11:50Z-
dc.date.available2021-05-21T09:11:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 11000010762-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032765~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61527-
dc.description.abstractNghiên cứu với mục tiêu đo lường mức độ tác động, ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành sự hấp dẫn trong thương hiệu nhà tuyển dụng, đo lường mức độ tác động của sự hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng đến danh tiếng nhà tuyển dụng, đo lường tác động các yếu tố danh tiếng nhà tuyển dụng, sự quen thuộc của nhà nhà tuyển dụng đến ý định xin việc của người lao động. Tình huống nghiên cứu trong ngành nhà hàng khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính xác định được 9 thang đo với 49 biến quan sát đo lường cho các khái niệm: sự hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng, danh tiếng nhà tuyển dụng, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, sự quen thuộc của nhà tuyển dụng và ý định xin việc. Tiếp theo với nghiên cứu định lượng tác giả thu được 338 phiếu trả lời khảo sát đạt yêu cầu để nhập vào phần mềm SPSS 22.0 và Smart PLS 3.3.2 để kiểm tra sự tác động giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho cho thấy 4 giả thuyết đưa ra đều được chấp nhận. Kết quả hệ số R2 điều chỉnh của danh tiếng nhà tuyển dụng và ý định xin việc lần lượt 0,566 và 0,429. Điều này chỉ ra rằng 56,6% sự biến đổi của danh tiếng nhà tuyển dụng được giải thích bởi các biến tiềm ẩn nội ngoại sinh sự hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, và 42,9% sự thay đổi về ý định xin việc của người lao động được giải thích bởi danh tiếng nhà tuyển dụng và sự quen thuộc nhà tuyển dụng.en_US
dc.format.medium105 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectNgành khách sạnen_US
dc.subjectTuyển dụngen_US
dc.subjectHình ảnh doanh nghiệpen_US
dc.subjectXây dựng thương hiệuen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectHospitality industryen_US
dc.subjectRecruitingen_US
dc.subjectCorporate imageen_US
dc.subjectBranden_US
dc.titleSự hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng, danh tiếng nhà tuyển dụng và sự tác động đến ý định xin việc: tình huống nghiên cứu trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.