Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61539
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đình Trựcen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Kim Xuânen_US
dc.date.accessioned2021-06-21T04:26:07Z-
dc.date.available2021-06-21T04:26:07Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011385-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033017~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61539-
dc.description.abstractTại Việt Nam các nhà quản lý chủ yếu đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp dựa vào các chỉ số tài chính, tuy nhiên chỉ số này không phản ánh đầy đủ sự phát triển của doanh nghiệp (DN). Trong khi đó, BSC có thể giúp nhà quản lý quản trị DN trên cả bốn khía cạnh. Trên thế giới đã có rất nhiều DN đang áp dụng và đem lại hiệu quả trong khi đó tại Việt Nam BSC rất ít được sử dụng. Hơn nữa, trong nước cũng ít nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC. Đặc biệt là tại các DN dịch vụ - một loại hình DN có nhiều đặc thù. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một thành phố lớn nhất Việt Nam, có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều. Do đó bài luận văn này nghiên cứu các nhân tố nào ảnhhưởng đến việc vận dụng BSC tại các DN dịch vụ tại TP.HCM. Mục tiêu của nghiên cứu xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp dịch vụ tại TP. HCM. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu địnhlượng. Nhân tố (1) nhận thức về sự dễ sử dụng của BSC có ảnh hưởng cùng chiều và mạnh nhất đến việc vận dụng BSC, nhân tố (2) nhận thức về sự hữu ích của BSC có ảnh hưởng cùng chiều và mạnh thứ hai đến việc vận dụng BSC. Nhân tố (3) nhận thức về khả năng của BSC không có ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC. Nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích để xây dựng các cách thức cụ thể để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị chiến lược của các doanh nghiệp dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, luận văn cũng gợi mở những hướng nghiên cứu mới trong tương lai.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) của các doanh nghiệp dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.